logo
+90 (312) 229 72 00

Otizm Belirtileri ve Sınıflama

DSM-5’e göre;

1) Farklı bağlamlarda gözlenen sürekli bir sosyal iletişim ve sosyal etkileşim yetersizliği

2) Sınırlı ve tekrarlayıcı davranış ilgi ve etkinlik örüntüleri

3) Belirtilerin erken çocuklukta çıkması

4) Günlük yaşam işlevlerinde aksama olması.

DSMS’e Göre 3 Düzey (Belirtili Yoğunluğa Göre)

Düzey 1: Destek Gerektirme Durumu

1) Sosyal İletişim

a) Destek sağlanmadığında sosyal iletişim aksaklıkları önemli yetersizliklere sebep olur

b) Sosyal etkileşim girişiminde bulunmakta zorluk ve başkalarının sosyal etkileşim becerilerine atipik ya da başarısız karşılık vermede belirgin örnekler gözlenir

c) Sosyal etkileşime yönelik ilgi azlığı vardır.

2) Sınırlı İlgiler ve Yineleyici Davranışlar

a) Yineleyici davranışlar bir ya da birkaç bağlamda önemli sorunlara yol açar

b) Yineleyici davranışların kesintiye uğratılmasına tepki verirler.

Düzey 2: Yoğun Destek Gerektirme Durumu

1) Sosyal İletişim

a) Sözel ve sözel olmayan davranışlarda belirgin aksaklıklar

b) Destek varlığında bile süren sosyal yetersizlikler

c) Sınırlı sosyal etkileşim, girişim ve başkalarının girişimlerine yetersiz ya da sıradışı karşılık verme.

2) Sınırlı İlgi ve Yineleyici Davranışlar

a) Yineleyici davranışlar çeşitli alanlardaki işleri belirgin şekilde bozar.

b) Yineleyici davranışlar kesintiye uğradığında belirgin bir hoşnutsuzluk ya da engelleme gözlenir. Sabit ilgilerden başka şeylere yönlendirmek zordur.

Düzey 3: Çok Yoğun Destel

1) Sosyal İletişim

a) Sözel ve sözel olmayan sosyal iletişim becerilerindeki ileri derecede olasılıklar, işlevde bulunmada ileri derecede yetersizliklere yol açar.

b) Çok sınırlı sosyal etkileşim girişimleri ve başkalarının sosyal etkileşim girişimlerine minimal karşılık verme.

2) Sınırlı İlgiler ve Tekrarlayıcı Davranışlar

a) Tekrarlayıcı davranışlar tüm alanlardaki işlevleri önemli ölçüde bozar.

b) Rutinler kesintiye uğradığında önemli rahatsızlıklar gözlenir. Sabit ilgilerden uzaklaştırmak çok zordu

KAYNAK: Otizm Spektrum Bozukluğu, Prof.Dr.Gönül Kırcaali İftar, Daktylos Yayınları,2015

İletişim Bilgilerimiz
  • Karşıyaka Mh. 727. Sk. No: 34
  • Gölbaşı / Ankara
  • +90 (312) 229 72 00
  • beyazkoza06@gmail.com