logo
+90 (312) 229 72 00

Otizm Nedir?

İlk kez 1910 yılında İsviçreli Psikiyatr Eugen Bleuler tarafından kullanılmıştır. Yaygın gelişimsel bozukluk ifadesiyle eş anlamlı olan otizm spekturm bozukluğu ileri düzeyde ve karmaşık bir gelişimsel yetersizlik anlamında kullanılmakta olup otizm bu geniş yelpazenin altında yer alan alt kategorilerden yalnızca biridir.
Yunanca’da benlik, öz, kendi anlamlarına gelen “otos” kelimesinden türetilen otizm kelimesini Bleuler, dış dünyadan kendini tümüyle soyutlayan birey için kullanılmıştır.
Otizm ile ilgili ilk makale 1943 yılında Leo Kanner tarafından yazılmıştır. O tarihten itibaren üzerinde konuşulan otizm ile ilgili çalışmalar 1980’lerden sonra hızlanmıştır.
*Belirtileri erken çocukluk çağında başlayan otizm, sosyal iletişimsel alanda belirgin yetersizlikler, sınırlı tekrarlaıcı davranışlar ve ilgi alanlarıyla seyreden çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar içinde yer alan klinik tanı grubu ve özel eğitim kategorisindedir.

ABD’de OSB Görülme Sıklığı

 • 1985’de 1/2500
 • 1995’de 1/500
 • 2001’de 1/250
 • 2007’de 1/150
 • 2009/da 1/110
 • 2012’de 1/88
 • 2014’de 1/68

Erkek çocuklarında kız çocuklarından 4-5 kat daha fazla görülmektedir. OSB tanılı bireylerin yaklaşık %40’ında farklı düzeylerde zeka geriliğine rastlanmaktadır. OSB tanılı bireylerin yaklaşık %40’ı sözel iletişim becerilerini kullanamamaktadır. OSB tanılı bireylerde ağlama, bağırma, kendine ya da başkalarına yönelik saldırganlık, belirli hareketleri sürekli yapmak gibi (parmak uçlarında koşturma, kanat çırpma) davranış problemlere rastlanır. OSB tanılı bireylerin %25-%40’ında epilepsi bulunmaktadır. OSB tanılı çocukların 1/4’ünde çeşitli mide-barsak sorunlarına rastlanmaktadır.

OSB tanılı çocukların yarıdan fazlasında uyku problemi görülmektedir.

Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar

 • dikkat eksikliği
 • hiperaktivite
 • duygu durumu bozukluğu
 • kaygı bozukluğu
 • saplantı-zorlantı bozukluğu
 • psikotik bozukluk.

Otizmin Temel Belirtileri

 • Sosyal İletişimsel Yetersizlik
 • Normal Gelişen Çocuk
 • 1 Aylık bebek: Annesinin gözüne bakar
 • 6 Aylık bebek: Agulayarak yetişkinlerle iletişim başlatır
 • 8-9 Aylık bebek: Cee oyunu sever
 • 9-10 Aylık bebek: İsmi çağrıldığında bakar
 • 1 yaşında: Bay-bay yapar, öpücük atar
 • 2 yaşında: Yaşıtlarıyla ilgilenir, yanyana oyun oynar
 • 3 yaşında: Akranlarıyla ve yetişkinlerle hayali oyun oynar.

ANCAK; otizmli çocuklarda beden dili kullanımı göz teması kurma karşılıklı gülümseme insanlarla ilgilenme ilgilendiği ve sevdiği bir şeyi yetişkine gösterme arkadaşlık kurma hayali oyun oynamada yetersizlik vardır.

Otizmli çocuklar 

✔ Sıklıkla yalnız oynamayı severler.
✔ Duygularını paylaşmak konusunda isteksizdirler.
✔ Arkadaş ilişkisi geliştirme ve sürdürmeyi ya önemsemezler ya da önemseseler  bile beceremezler.
✔ Aileleri “içe dönük”, “kendi dünyasında”, “vurdum duymaz” olarak nitelendirir.

2. Sözel İletişimde Yetersizlik

Konuşmayı anlama ve ifade etme (konuşma) becerilerinde normal gelişen akranlarından geri ve farklıdır.
1 yaşında normal gelişim gösteren bir çocuk ilk anlamlı kelimelerini söyler.
Basit ve kısa komutları anlar (tek veya iki kelimelik)
18-24 ay arası çocuklar iki kelimelik cümlelerle konuşabilir.
Otizmli çocuklarda hatta yetişkinlerde birbirinden farklı dil problemleri görülür.

Anlamada sıkını yaşayabilirler Bazılarının hiç konuşma becerisi yoktur Bazıları tek kelime veya kısa cümlelerle kendisini ifade edebilir. Söyleneni tekrarlama(ekolali), kelime uydurma (neolojizm) görülebilir. Bazıları tam zamanında konuşsa da karşılıklı sohbet edemez Konuşma becerisi olan otizmli bireyde ses tonu problemi ve mekanik sesle konuşma olabilir Bazı otizmliler mizah, şaka ve deyimleri anlamakta güçlük çekebilir.

3.Tekrarlayıcı Davranışlar

1 yaştan sonra sallanma dönme el ovuşturma el çırpma parmak ucunda yürüme gibi tekrarlayıcı hareketler başlayabilir. Bu davranışlara “motor stereotipiler” denir.
Bu çocuklar normal gelişen çocuklar gibi oyuncaklarla oynamaz. Sıklıkla çok farklı biçimde eşyalar ve oyuncaklarla ilgilenirler.

 • Tekerlek çevirme
 • Oyuncakları yanyana dizip uzanarak onları seyretme
 • Elektronik eşyalara veya mutfak araç gereçlerine özel ilgi duyma
 • Gazetedeki amblem veya araba plakalarıyla ilgilenme gibi bazı otizmli bireyler

Kaynaklar

OSB ile İlişkili Özellikler (Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar ve Eğitimleri, Vize Yay, 2017)

(Bebeklikten Erişkinliğe Otizm Aileler için Klavuz, Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes, Nobel Tıp Kitabevleri, 2017, İstanbul)

 

Önceki

İletişim Bilgilerimiz
 • Karşıyaka Mh. 727. Sk. No: 34
 • Gölbaşı / Ankara
 • +90 (312) 229 72 00
 • beyazkoza06@gmail.com