PECS

Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sisteminde çocuğa kazandırılması hedeflenen 6 aşama vardır. Birinci aşamada, çocuğa fiziksel yardım ile değiş tokuş yapmasının öğretimi hedeflenir. İkinci aşamada, uzaklık ve kararlılık konusunda öğretim sunulur. Üçüncü aşamada resmin ayırt edilmesi öğretilir. Dördüncü aşamada cümle kurma öğretimi hedeflenir. Beşinci aşamada "ne istiyorsun?" sorusuna yanıt verme öğretimi gerçekleştirilir. Altıncı aşamada ise, bir soruya karşı çıkacak görüş bildirmenin öğretimi hedeflenir. Çocuk önce elde etmek istediği nesnenin resmini yetişkine vermeyi öğrenir. Ardından sözcük dağarcığını genişletmeye ilişkin öğretim yapılır. Resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemi kullanılmasının en önemli yararı çocuğu çevresiyle etkileşim kurmaya teşvik etmesidir. Kullanımı kolaydır ve otizmli çocuğa uygulanan programa eklenmesi kolayca sağlanabilir.