OTİZM

1. OTİZM NEDİR?

Sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur olan otizm davranışları olumsuz etkileyen genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de, zeka seviyeleri normal çocuklar da vardır. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun otizmli çocuklar genellikle dil,iletişim,sosyal etkileşim alanlarında zorluk çekerler.Otizim çok geniş bir yelpazede yer aldığından bir bireyin gösterdiği özellikleri diğer birey göstermeyebilir. Ancak genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

2.OTİZMİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Otizim çok geniş bir yelpazede yer aldığından bir bireyin gösterdiği özellikleri diğer birey göstermeyebilir. Ancak genel özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

 

a.İletişim Becerileri

-Dil gelişimi yavaş olur.

-Kelimelerin anlamını bilmeden kullanırlar

- Konuşmadan beden diliyle iletişim kurar. (Bir şey istediğinde yetişkinin elinden tutar ve istediği şeye götürür)

-Kısa süreli göz kontağı kurar veya hiç kurmaz.

-İşitsel yönergeleri daha yavaş algılar

-Sözel ifadelere tepki vermez,sağır gibi davranır.

 

b. Sosyal Etkileşim

-Kendi başına vakit geçirmeyi tercih eder.

-Arkadaş edinmez.

-Mimik ve jestleri anlamaz.

- Akranlarıyla oynamakta,etkileşim kurmakta zorlanır.

 

3.Duyusal Bozukluk

- Aşırı duyarlılık veya duyarsızlık şeklinde fiziksel tepkiler verir.

- Beş duyuda fazla hassasiyet olur.

-Sallanma,anlamsız ses çıkarma,bir yere sürekli vurma gibi davranışları sürekli tekrarlar.

-Uyaranlara aşırı tepki verir.

- Acıya duyarsızlık

-Büyük kas ve küçük kas gelişiminde yetersizlik

 

4.Oyun

-Başkalarının hareketlerini taklit etmez

-Sembolik oyunlar oynamaz

 

5.Davranış

-Sebepsiz öfke nöbetleri geçirir.

-Aşırı hareketlilik veya hareketsizlik gösterir.