ABA

Uygulamalı davranış analizi, sosyal önemi olan davranışları değiştirmeyi amaçlayan, davranışçı kuramın öne sürdüğü, davranış temel prensiplerine dayalı süreçleri kullanan bilim dalıdır. ABA belirlenen hedeflerin aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir.

* Uygulamalı olması: Hedef davranışın kuramsal açıdan değil, toplumsal açıdan önemli bir davranış olmasını ifade eder.Arttırılmak yada azaltılmak istenen davranış toplumsal açıdan önemli olmalı ve acil önem taşımalı.

* Davranışsal olmalı: bireyin değişen ya da değiştirilmesi planlanan davranışının tam olarak gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.

* Analitik olmalı: eğer işlevsel bir ilişkinin varlığından söz ediliyorsa, davranışın oluşması veya oluşmaması deneysel koşullar altında gösterilmelidir.

* Etkili olmalı: Çalışma birey için pratik sonuçlar üretmek için davranışı yeterli şekilde gerçekleştiriyorsa etkilidir.

* Genellenebilir olmalı: davranış değişikliğinin başka durumlar ve ve başka davranışlar içinde sürdürülebilir olmasıdır

Uygulamalı davranış analizinde

* Hedef davranışı belirleme ve tanımlama

* Hedef davranışı ölçme ve kaydetme

* Hedef davranış için uygulama yöntemini seçme basamaklarına yer verilmelidir.